Nasz Świat się zmienia i … już nigdy nie będzie taki jak przed “zarazą”. W chwili obecnej wszyscy usiłujemy przystosować się do nowej rzeczywistości.

Muzycy, artyści i ludzie sztuki, rzadko pracują na etatach a ich główne dochody to honoraria z występów. W bardzo trudnej sytuacji są agencje artystyczne, firmy eventowe, kluby i sale koncertowe. Można mieć jedynie nadzieję, że człowiek (a artysta w szczególności) … posiada gigantyczne  zdolności przystosowawcze. Mimo stopniowego likwidowania ograniczeń spowodowanych pandemią – dalej nie wiemy co będzie jutro …

#3MAJMYŚIĘRAZEM!


Wzorem lat ubiegłych Muzyczny Kraków przechodzi w tryb letni. Wyjeżdzamy na zasłużony wypoczynek, poza tym – co tu ukrywać, lato rozleniwia. Oznacza to może trochę mniej relacji i fotorelacji. Ale jednak pracujemy i trzymamy rękę na pulsie.

Wszystkim życzymy udanego wypoczynku. Nie dajmy się zwariować!

↓ a k t u a l n o ś c i
↓ r e l a c j e  /  r e c e n z j e / w y w i a d y

F O T O G R A F I A

Muzyczny Kraków od ponad pięciu lat fotografuje krakowską (ale nie tylko) scenę muzyczną. Nasi fotoreporterzy starają się bywać na wszystkich znaczących wydarzeniach muzycznych i kulturalnych. Zapraszamy do obejrzenia naszego dorobku:

Fotogalerie Muzycznego Krakowa