Nasz Świat się zmienia i … już nigdy nie będzie taki jak przed “zarazą”. W chwili obecnej, oprócz tego jak nie złapać wirusa, bardzo ważny jest aspekt ekonomiczny. Muzycy, artyści i ludzie sztuki, rzadko pracują na etatach a ich główne dochody to honoraria z występów. Górnicy, hutnicy, rolnicy i etatowcy mogą liczyć na jakąś tam pomoc … ludzie kultury, raczej nie. Również w bardzo trudnej sytuacji są agencje artystyczne, firmy eventowe, kluby i sale koncertowe. Można mieć jedynie nadzieję, że człowiek (a artysta w szczególności) … posiada gigantyczne  zdolności przystosowawcze. Jak na razie – wszyscy staramy się w tym “jakoś znależć”.

Krzysztof Penderecki, 1933 – 2020
foto: archiwum Muzycznego Krakowa

↓ a k t u a l n o ś c i
↓ r e l a c j e  /  r e c e n z j e / w y w i a d y

F O T O G R A F I A

Muzyczny Kraków od ponad pięciu lat fotografuje krakowską (ale nie tylko) scenę muzyczną. Nasi fotoreporterzy starają się bywać na wszystkich znaczących wydarzeniach muzycznych i kulturalnych. Zapraszamy do obejrzenia naszego dorobku:

Fotogalerie Muzycznego Krakowa