AKTUALNOŚCI

7xGospel

Andrzej Wodziński6 października 2014

Festiwal 7xGospel to wydarzenie o wieloletniej tradycji. Pierwsze Warsztaty Gospel w Krakowie, które odbyły się w 1999 roku (wówczas jedyne tego typu wydarzenie w Polsce) rozpoczęły…

Wieczór poezji tatarskiej

Andrzej Wodziński3 października 2014

Wieczór poezji tatarskiej i twórczości poetyckiej Tatarów polskich. Rozmowę z Poetami poprowadzi Michał Łyszczarz, wiersze w inter­pretacji Jakuba Kosiniaka. Selim Chazbijewicz – profesor w Instytucie Nauk…

Koncert chóru (polsko – włoski)

Andrzej Wodziński3 października 2014

Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie gości chórzystów Coro Giovanile “Ad Maiora: la Bottega della Voce” z Bolonii. Połączone chóry zaśpiewają  koncerty: 9.10 (czwartek) o…

RECENZJE, RELACJE, WYWIADY

F O T O G R A F I A

Skip to content