REKLAMY I TEKSTY SPONSOROWANE – INFORMACJA

W serwisie Muzyczny Kraków publikowane są reklamy i teksty sponsorowane, zawsze oznaczone stosowną informacją.

Publikujemy również teksty nadesłane, których autorami nie są członkowie zespołu redakcyjnego. Reklamy, teksty sponsorowane i materiały nadesłane mogą być publikowane jako materiały redakcyjne lub jako wydarzenia w kalendarzu.

Redakcja zastrzega sobie poniższe prawa w przypadku publikacji, których autorami nie są członkowie redakcji:

  1. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji, dokonania skrótów bądź przeredagowania tekstu i materiałów graficznych bez podawania przyczyn.
  2. Redakcja zastrzega sobie prawo do sklasyfikowania materiałów jako informacyjnych i do bezpłatnej bezpłatnej publikacji. Materiały będące reklamą, bądź teksty marketingowe mogą być opublikowane jako płatne (artykuł sponsorowany bądź reklama). W przypadku bezpłatnej publikacji z materiałów mogą być usunięte hiperłącza do serwisów zajmujących się sprzedażą biletów i nazwy sponsorów, darczyńców etc.
  3. Zasady publikacji, stawki reklam i artykułów sponsorowanych są negocjowane indywidualnie.
Skip to content