„Pasja według św. Łukasza” – Filharmonia Krakowska

Pięćdziesiąt lat temu, 22 kwietnia 1966 roku Orkiestra i Chóry Filharmonii Krakowskiej pod batutą Henryka Czyża po raz pierwszy w Polsce wykonały Pasję wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego. W partiach solowych wystąpili wówczas Stefania Woytowicz, Andrzej Hiolski, Bernard Ładysz oraz Leszek Herdegen jako ewangelista. Wydarzenie to powtórzone zostało 10 czerwca 1966 roku na dziedzińcu wawelskim, a później niemal czterdziestokrotnie już z inną obsadą solistyczną i dyrygencką, ale nadal pod szyldem Filharmonii Krakowskiej, rozsławiając dzieło wybitnego polskiego kompozytora w kraju, ale także poza jego granicami.

pasja2016Filharmonia Krakowska rościć sobie może pretensje do tego, by nazywać się muzycznym domem Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX i XXI wieku. Przez te kilkadziesiąt lat wykonywaliśmy niemal wszystkie jego najważniejsze utwory, często pod autorską batutą. Wiele z nich właśnie u nas miało swoje polskie prawykonania. (…) Nasz zespół w latach 60. i 70. XX wieku bardzo wiele koncertował na całym świecie i przeważnie za sprawą Katlewicza miał w repertuarze utwory Pendereckiego – mówi Dyrektor Naczelny Filharmonii, Bogdan Tosza.

Passio et Mors Domini Nostri Jesu Christi secundum Lucam – jedno z najdonioślejszych dokonań muzyki polskiej XX w. – powstało na zamówienie rozgłośni Westdeutscher Rundfunk z okazji siedemsetlecia katedry w Münster (premiera zbiegła się z rocznicą tysiąclecia chrztu Polski). Pasja to dzieło epokowe, harmonijnie łączące awangardowe środki muzyczne z wielką tradycją dawnych oratoriów pasyjnych (zwłaszcza pasji Bacha – do którego aluzją jest także motyw dźwiękowy B-A-C-H zawarty w jednej z podstawowych serii dwunastotonowych dzieła). Znaczenie i prawdziwą wielkość Pasji Łukaszowej docenia publiczność całego świata – to jeden z najczęściej wykonywanych utworów XX stulecia.

W niedzielę 24 kwietnia 2016 o godz. 18 Pasja wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego zabrzmi na filharmonicznej estradzie za sprawą Orkiestry, Chóru i Chóru Chłopięcego Filharmonii Krakowskiej, które poprowadzi dyrektor artystyczny instytucji – Charles Olivieri-Munroe. W charakterze solistów wystąpią: Iwona Hossa – sopran, Mariusz Godlewski – baryton, Piotr Nowacki – bas oraz Krzysztof Gosztyła jako ewangelista.

źródło informacji:
Informacja prasowa Filharmonii Krakowskiej | dokładamy wszelkich starań aby szanować prywatność i prawa autorskie. Jeśli jednak nasza publikacja narusza czyjeś prawa, prosimy o informację – treść zostanie bezzwłocznie usunięta.
Share